SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN

Yüksek kalite standartları, yenilik geliştirme tutkusu ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışma prensibi ile Borusan Boru, müşterileriyle birlikte büyüyor ve gelişiyor. Bu kapsamda müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını dinlemeye özen gösteren Borusan Boru, VoC (Müşterinin Sesi) ve müşteri memnuniyeti çalışmalarını büyük bir özenle yürütüyor.  

Kalite

Borusan Boru'nun  kalite politikası müşteri tatminine dayanır. Şirketin amacı, sipariş mektubunda belirtilen ilgili standartlara, teknik şartlara, özel ve uygulanabilir müşteri isteklerine uygun ürünler sunmaktır. Müşteri memnuniyetinin kalıcı olması için, müşteri şartlarının karşılanıp karşılanmadığı ve müşterinin değişen beklentileri ölçülüp değerlendirilerek tüm çalışanlara duyurulur, gerektiğinde ürün geliştirme ve belgelendirme çalışmaları yapılır, kullanıcıyı bilinçlendirmek için eğitici kurslar düzenlenir, sunulan ürünle ilgili en ufak memnuniyetsizlik ciddiye alınarak düzeltici faaliyette bulunulur.

Borusan Boru’da çalışanların mutluluğu müşteri tatminine ulaşmada en önemli koşuldur. Kararlar, ilgili çalışanların görüşleri alınarak ve katılımcılık esasına göre alınır. Bireylerin yeterli bilgi ve beceriyle donatılarak işleriyle ilgili yetki ve sorumluluk üstlenmeleri sağlanır. Herkesin işini benimsediği, yaptığı işten mutlu olduğu bir ortam hedeflenir. Sorumluluk bireysel olmakla birlikte, ekip çalışmaları teşvik edilir, ekip başarısı bireysel başarının önünde tutulur.

Şirketin iç piyasada liderliğini koruması ve dış pazarlarda rekabet gücünü artırması için her karar ve faaliyette maliyet bilinci ile hareket edilerek tasarruf sağlanmasına önem verilir.

Tüm bu ilkelerin doğrultusunda, Borusan Boru bulunduğu konumdan daha da iyiye ulaşmak için sürekli gelişme çabası içinde hareket etmektedir.

 Laboratuvar Kalite Politikası

 Borusan Boru Kalite Laboratuvarı olarak verilen analiz hizmetlerimizde;

• İyi mesleki ve teknik uygulamalar göstererek, sürekli eğitilen, becerisi geliştirilen ve yetkinliği sağlanmış uzman personeli ve teknolojinin gelişmesi sonucu ihtiyaç haline gelen değişimlere kaynakların sağlanması kabiliyeti ile hızlı şekilde cevap vererek ve kaliteyi en üst seviyede tutarak,
• Ulusal/uluslararası Standart metotları kullanarak,
• Referans standartların uluslararası ve laboratuvarlararası sisteme göre izlenebilirliğini temin ederek, laboratuvarlararası karşılaştırmalar yoluyla güvenilirliğini ve yetkinliğini sürekli kılacak şekilde, müşterinin ihtiyaç duyduğu ölçüm belirsizliklerini ihmal etmeksizin en küçük seviyede tutarak,
• Hızlılık, doğruluk, süreklilik, güven, eşitlik, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinin topyekûn uygulanması ve müşterilerle yapılan işbirliğinin de yardımıyla, müşteri şikâyetlerinin azaltılması ve dolayısı ile müşteri memnuniyetinin artırılması konusunda gerekli tüm çalışmalar yapılarak laboratuvar faaliyetlerinin tutarlı olarak yapılması sağlanmaktadır.

Bu bağlamda, analiz sonuçlarını olumsuz yönde etkileyen faktörlerin ortadan kaldırılması için Kalite Yönetim Sistemi içinde oluşturulan Laboratuvar Kalite El Kitabı, prosedürler, talimatlar ve diğer dokümanların ilgili tüm personel tarafından okunması, anlaşılması ve tüm uygulamalarında etkin şekilde kullanması gerektiği bilinci temin edilmiştir.

Laboratuvarımızın üst yönetimi; Kalite Yönetim Sistemi’ni tüm personelin katkısıyla TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardı, müşteri şartı, yasal şartlar ve Akreditasyon Kuruluşu şartlarına uygun olarak etkin bir şekilde uygulayacağını ve sürekli iyileştireceğini taahhüt ederiz.

 

Müşteri Memnuniyeti

Borusan Boru'nun  müşteri memnuniyeti politikasının temelini müşteri odaklılık oluşturur. Müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda süreçlerimizi sürekli iyileştirir ve müşterilerimizle uzun süreli ilişkiler kurmayı hedefleriz.

Müşteri memnuniyetini kalıcı kılmak için, müşteri şartlarının karşılanıp karşılanmadığı ve müşterinin değişen beklentileri ölçülüp değerlendirilerek tüm çalışanlara duyurulur, ürün geliştirme çalışmaları yapılır, sunulan ürünle ilgili en ufak memnuniyetsizlik ciddiyetle ele alınarak iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilir.

Müşterilerimizin her türlü geri bildirimi tarafımızdan hediye olarak algılanır. 60 yıllık deneyimimiz ve müşteri odaklı hizmetimizle sahip olduğumuz tüm kaynakları bu geri bildirimleri müşteri memnuniyetine dönüştürmek üzere kullanırız. Olumlu geri bildirimler doğru yolda ilerlediğimizin göstergesiyken, iyileştirme önerileri, daima bir adım önde olma hedefimize yönelik önemli girdilerdir. Bu nedenle Borusan Boru müşterileri geri bildirim vermeleri için teşvik edilirler.

Borusan Boru'da VOC - Müşterinin Sesi Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. Bu sistem ile müşterilerimizin talep ve görüşleri toplanır, sistematik ve bütünsel bir şekilde ele alınıp değerlendirilir. İş süreçleri müşterimizin beklentilerine cevap verecek şekilde iyileştirilir; bu beklentilere cevap verecek ürünler ve hizmetler geliştirilir.

ISO 10002:2018 Müşteri Şikâyetleri Yönetimi

Borusan Boru, boru sektöründe dünyada bir ilki gerçekleştirerek, ISO 10002 Müşteri Şikâyetleri Yönetimi Kalite Sistem Belgesi’ni almaya hak kazanmıştır. Bu anlayış ile müşteri memnuniyetini artıracak şekilde sürekli iyileştirme çalışmaları yapılır.

Politika, proses dahilinde rol alan her bir fonksiyon ve personel için gerekli olan prosedürler ve hedeflerle desteklenmiştir. Şikâyetleri ele alma prosesi için politika ve hedefler oluşturulurken aşağıdaki faktörler dikkate alınmıştır.

  • - Yasal ve mevzuata dayalı şartlar,
  • - Mali, işletmeye ait ve kuruluşla ilgili şartlar,
  • - Müşterilerin, personelin ve diğer ilgili tarafların girdileri.

 

Kalite ile ilgili politika ve şikayetlerin ele alınması, üst yönetim tarafından bu faktörlere göre yapıldığı taahhüt edilir.

 

Laboratuvar Yönetim Sistemi Müşteri Şikayet Prosesi ▶

 

Tarih: 15.03.2023

 

Etik Kuralları Danışma ve Bilgilendirme

Etik Kuralları Danışma ve Bilgilendirme için tıklayınız