SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

TOPLUMUMUZ İÇİN

Borusan Grubu’nun ilk sanayi girişimi olan Borusan Boru aynı zamanda grubun toplumsal sorumluluk odaklı kültürünün de temellerini oluşturmuştur. Borusan Grubu Kurucu ve Onursal Başkanı merhum Asım Kocabıyık’ın önderliğinde şekillenen bu anlayış ile Borusan Boru bugün eğitim, kültür, sanat ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında kurumları ve projeleri destekliyor.

 

Eğitime Destek

Borusan Boru, eğitime ve eğitim kurumlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarını 1960'lı yılların başından itibaren sürdürüyor. Bu süreçte pek çok okul ve üniversiteyi destekleyen Borusan Boru, Borusan Kocabıyık Vakfı çatısı altında eğitime sınırsız destek vermeye devam ediyor.

 

Kültür ve Sanata Destek

Borusan Boru, Borusan Sanat çatısı altında ülkemizin sanat damarlarını besleyen Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Borusan Quartet, Borusan Müzik Evi ve Borusan Contemporary’nin destekçilerinden biri olmaktan gurur duyuyor.

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışmalarına Destek

Borusan Boru Borusan Eşittir inisiyatifiyle günümüzün en temel sosyal sorunlarından biri olan toplumsal eşitlik konusunda çözümün bir parçası olmak için çeşitli iş birliklerine imza atıyor ve projeler yürütüyor. 

 

 

Annemin İşi Benim Geleceğim

Kadının güçlendirilmesi çalışmalarını destekleyen Borusan Boru, sanayide kadın istihdamının artırılması ve çalışan annelerin çocuklarına kaliteli bir eğitim sunulması için başlatılan Annemin İşi Benim Geleceğim projesinde yer alıyor. Şirket Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği ile 10 ildeki 10 organize sanayi bölgesinde (OSB) “Borusan Neşe Fabrikası” adıyla, 0-6 yaş grubu çocuklara yönelik kreş ve gündüz bakım evleri açılmasına katkı sunuyor. “Annemin İşi Benim Geleceğim” sanayide daha fazla kadının iş yaşamına kazandırılarak kadının, ailenin ve ülke ekonomisinin güçlenmesine zemin hazırlıyor.

OSB’lerde 0-6 yaş grubu çocukların eğitim ve bakımı için kurulacak Borusan Neşe Fabrikaları ile;

• Çocuk bakımı nedeniyle çalışamayan kadınlara imkan tanınması,
• Kadının iş gücüne katılımının önündeki engellerin kaldırılması,
• Sanayide kadın istihdamının artırılması,
• Okul öncesi bakım ve eğitim hizmetlerinden yararlanamayan çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimini sağlayacak bir eğitim ortamı sağlanması hedefleniyor.

www.anneminisi.org

 

Haydi Kızlar Kodlamaya

Borusan Boru aynı zamanda Gemlik üretim üssünde toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini yaygınlaştırmak ve kız çocuklarının güçlü bir destekle toplumsal yaşamda yer almalarını sağlamak üzere başlatılan “Haydi Kızlar Kodlamaya” adlı projenin yürütülmesinde rol alıyor.

Proje kapsamında, fabrika çalışanlarının 7-14 yaş aralığındaki kız çocuklarına 8 hafta süren bir eğitim sunuluyor. Eğitimler için İngiltere’de göçmen kız çocukları ve kadınların hayatın aktif bir parçası olabilmeleri için uzun zamandır kodlama eğitimi veren KızCode platformu ile iş birliği yapılıyor.

Program, kız çocuklarını bilişim teknolojileri ile yakınlaştırarak geleceğe hazırlamayı hedefliyor. Eğitimlerde öğrenciler elektroniğin temel prensiplerinden Scratch ile oyun, animasyon veya hikaye programlama ve 3D modellemeye kadar pek çok konuda ufuk açacak dersler görüyor.

 

Masada Değil Sahada 

Ülkemizde mühendislik fakültesi mezunu kadınların büyük çoğunluğu, tercih edilmeyeceklerini ya da erkek adaylara göre şanslarının daha az olduğunu düşünerek fabrikalardaki ve üretimdeki mühendislik pozisyonlarına başvurmuyorlar. Şanslarını daha çok “masa başı” tabir edilen projelendirme pozisyonlarında deniyorlar. Borusan Boru bu önyargıyı kırmak, mühendis kadınların sadece proje departmanlarında değil ağır sanayide üretim gibi erkek egemen görülen bir alanda da mesleklerini icra edebileceklerini göstermek, onları bu yönde cesaretlendirmek ve tesislerindeki kadın istihdamını arttırmak için bir iletişim kampanyası yürütüyor. Yılın belli dönemlerinde üniversite buluşmaları kapsamında, diğer dönemlerinde de sosyal medya ve işe alım sitelerinden duyurulan kampanyaya beklenenin üzerinde ilgi oluyor, mülakatlarda adaylardan özellikle tercih sebebinin bu kampanya olduğuna dair geri bildirim alınıyor.

 

Kreş Yardımı 

Borusan Boru saha çalışanlarını toplumsal eşitlik alanında destekleyerek, eşlerinin iş hayatına katılımını teşvik etmek amacıyla Kreş Yardımı uygulamasını yürütüyor. Bu uygulama ile eşi çalışan ve çocuğu kreş çağında olan (36 ay – 72 ay aralığında) üretim çalışanlarına ayda 289 TL tutarında Kreş Yardımı yapılıyor. Gemlik ve Halkalı tesisi çalışanlarının yararlandığı bu proje 2017 yılında Dünya Bankası’na bağlı Uluslararası Finans Kurumu (IFC)’nin küresel iş dünyasında kadını güçlendirme amaçlı iyi uygulamaları anlattığı son uluslararası raporunda örnek uygulama olarak yer almıştır.

 

Birlikte Eşit 

Borusan Boru özellikle üretim ve ağır sanayi alanlarındaki kadın istihdamının arttırılmasına öncülük etmek için 2018 yılında “Birlikte Eşit” projesini başlattı. Proje kapsamında Gemlik ve Bursa tesislerinde 22 kadın çalışan saha çalışanı olarak iş başı eğitimleri sonrasında erkek çalışanlarla aynı üretim hatlarında ve aynı görev tanımlarıyla çalışmaya başladılar. Günümüzde kadın istihdamını destekleyen birçok proje bu desteği üretimin yan alanlarındaki görev tanımlarıyla sınırlı tutarken bu projede çelik boru gibi bir ağır sanayi alanında kadın ve erkek çalışanlara gerçek anlamda bir eşitlik alanı yaratıldı. Ayrıca proje kapsamında ilk defa bir kadın çalışan Üretim Grup Lideri olarak atandı.