BORUSAN BORU

BORUNUN TARİHÇESİ

İnsanlığın boru kullanımına ihtiyaç duyması, doğanın sunduğu olanaklardan kaynaklanır. Bambu ve sazlık gibi kimi bitkilerin içi boş olan, doğal taşıyıcı formunu hayatına taşıyan insanlık, önce suyu, ardından da diğer akışkanları ve gazı bir yerden bir yere aktarmak için boruyu kullandı.

Yerleşim ve nüfus arttıkça suyu kaynağından daha uzak noktalara taşıyıp dağıtma ihtiyacı doğdu. Hendekler, kanallar, kemerler inşa edildi. Bunların üzerlerinin kapanmasıyla da ilk boru hatları doğdu.

Kapalı kesitin atık su tahliyesinde sağladığı avantajlar kullanımın hızla yayılmasını sağlarken, boru imalatında kullanılan ağaç ve fırınlanmış kil gibi doğal malzemeler de yerini bronz, bakır, kurşun, gibi işlenmesi kolay metallere bıraktı.

4 bin yıl öncesinde başlayan bu ihtiyaç tarih boyunca giderek daha da büyüdü ve M.Ö. 3. yüzyılda bronz ve kurşundan ilk dökme borular imal edildi. Bakır borular ise levhaların kıvrılıp lehimlenmesiyle üretilmeye başlandı.

Ekonominin savaşlar ve fetihlerle belirlenmesiyle, 14. yüzyılda demir boru imalat sanayiinin temelleri atıldı. Top ve silah, boru tekniğiyle üretiliyordu. Ardından dökme demir borular su taşımada kullanılmaya başlandı. Bu gelişme şehirlerde gaz şebekesi kurulmasına olanak tanıdı ve modern kentsel hayatın şekillenmesinde rol oynadı. Çelik imalat teknikleri geliştikçe de çeliğin boru imalatında kullanılmasının önü açıldı.

1880 yılında, Almanya’da Mannesmann kardeşler tarafından geliştirilen yeni bir teknik, dikişsiz boru imalatını mümkün kıldı. Petrol arayıcıları bu boruları daha derin petrol rezervlerine ulaşıp, giderek artan ihtiyacı karşılamak için kullandı. Petrolün boru hattı aracılığıyla uzak mesafelere taşınabilmesi, çelik boruya yönelik talebi daha da artırdı. 1930’lu yılların ortasında plastik bazlı, basınca dayalı boru hatları üretildi. Giderek her uygulamaya yönelik ayrı hammadde kullanımı uygun görüldü. Boru çapları bir metreyi aştı, boru hattı uzunlukları binlerce kilometreye çıktı.

Teknoloji bir yandan daha büyük ve kapsamlı ürünlere imkan verirken, bir yandan da ebatlarının algılanması bile güç incelikte tüplerin üretilmesine olanak sağladı. Modern yapı teknolojisinin ayrılmaz parçası haline gelen boru, sadece bina yapımında değil, gemi, uçak, tren ve motorlu taşıtlarda da yaygın olarak kullanılır oldu. Otomotiv sanayiindeki gelişmeler, boru için yeni kullanım alanları açarken boru güncel yaşamın her alanına girdi, sanayinin temel malzemelerinden biri oldu.

1950’li yıllardan itibaren Türkiye de boru sanayiinde gelişmeler yapıldığına tanık oldu. Bugün özellikle çelik boru alanında dünyada önemli bir konuma yükselmiş olmasında, üretim teknolojisi ve standartlarıyla uluslararası rekabet koşullarını yerine getirmesinde ve kendi teknolojisini üretebilmesinde vardığı nokta, Borusan Boru'nun başarı öyküsünün paralelinde gelişti. Bu bakımdan Borusan Boru'nun 65 yıllık yolculuğu Türkiye’de boru üretiminin ve dolayısıyla da sanayinin gelişimini de yansıtıyor.