KARİYER

BORUSAN AKADEMİ

Rekabet üstünlüğünde bir adım önde olabilmenin önemli kriterlerinden biri; iyi eğitilmiş, şirketle bütünleşmiş bir işgücünün eğitimi ve geliştirilmesi olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla Borusan Grubu, tüm eğitim ve gelişim faaliyetlerini Borusan Akademi çatısı altında topluyor.

Borusan Akademi'nin kurulma amacı; Borusanlılar'ın performans ve potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koyabilmelerine ve kendilerini geliştirmelerine fırsat yaratmaktır. Borusan Akademi'de hazırlanan eğitim ve gelişim programlarında; çalışanlarımızın kişisel gelişimlerine, bilgi, beceri ve yetkinliklerini zenginleştirmelerine ve kazanımlarını iş sonuçlarına yansıtmalarına yardımcı oluruz.


Borusan Akademi'nin misyonu; strateji odaklı, değerlerle uyumlu, yüksek kaliteyi hedefleyen ve gelişimin sürekliliğini sağlayan programlarla, yüksek performans kültürüne sahip organizasyonel dönüşümü gerçekleştirecek iş liderleri yetiştirmektir.


Bu misyon doğrultusunda Borusan Akademi, ortak programları ile geniş bir platformda tüm Borusanlılar'ın eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını karşılar. Eğitim ve gelişim Borusanlılar için Grup Oryantasyon Programı ile başlar. Bunu takiben, Borusanlılık Temel Programı kapsamında 2 yıla yayılmış 14 günlük bir eğitim programı ile devam eder. Bu programlara paralel olarak Borusanlılar, Borusan Akademi'de yer alan kişisel gelişimleri için ihtiyaç duydukları tüm programlara gelişim planları kapsamında katılabilirler. Belirlenen profillerle uyumlu olmaları halinde eş zamanlı olarak fakülte ve ortak programlara dâhil olabilirler.


Borusan Akademi, 2008 yılında kurumsal üniversiteler ve eğitim danışmanlığı veren şirketlerin katıldığı Cubic Awards (Corporate University Best in Class) kapsamında "Best New Corporate University" (En İyi Yeni Kurumsal Üniversite) dalında onur ödülü almıştır.

 

Satış Fakültesi

Borusan Grubu'nun rekabetin sürekli arttığı ortamda, ürün ve hizmet kalitesinin yanında, müşteri odaklı yaklaşımı ile değişen müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayan, işinde fark yaratarak sürekli büyümeyi gerçekleştirecek satış ekiplerini yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Uzun soluklu bir program olarak, sürekli gelişen içeriği ve uzman eğitimci kadrosu, vaka çalışmaları ile zenginleştirilmiş uygulamalı faaliyetleri ile Sabancı Üniversitesi iş birliği ile yürütülmektedir.

Liderlik Fakültesi

Borusan Grubu'nun büyümesi ile birlikte insan kaynakları gereksinimleri de gün geçtikçe artmaktadır. Bu ihtiyacın büyük bölümünü, kendi çalışanlarımız arasından yaratmak, Borusan Grubu'nda değişen koşullarda; bilgiyi yöneterek stratejiyi belirleyen, kaynakları sonuca yönelik harekete geçiren, kendini ve ekibini sürekli geliştiren ve değişimi yöneten iş liderleri yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 3 seviyede ve başlangıçtan itibaren 6 yılda tamamlanan, Pre-MBA'e eşdeğer dersleri ve Borusan Grubu'na özel iş pratikleri ile zenginleştirilmiş, uzman eğitmen kadrosu, özel konuk ve konuşmacıların katkıda bulunduğu program, Sabancı Üniversitesi işbirliği ile yürütülmektedir.

6 Sigma Fakültesi

6 Sigma eğitimleri konusunda uzman iç eğitmenler tarafından verilir. Borusan Boru ve Borusan Grubu, Yalın 6 Sigma metodolojisini son derece etkin bir şekilde uygular ve tüm iş süreçlerine yansıtır. 6 Sigma Fakültesi ile Borusanlılar, bu metodolojiyi öğrenir ve iş süreçlerinde uygularlar.