HABERLERE GERİ DÖN

Tedarik Zinciri Optimizasyonu Projesi İle Süreç Hatalarının Önüne Geçiliyor.

Çelik boru sektöründe Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen üreticilerinden biri olarak 3.5 milyon dolar yatırım ile Tedarik Zinciri Optimizasyonu Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Müşterilerimize daha düşük maliyetle daha yüksek seviyede hizmet vermeyi amaçlıyor ve iş süreçlerinde meydana gelen insan hatalarının da önüne geçiyoruz.

Dünyanın önde gelen tedarik zinciri planlama çözüm üreticisi OMP ile hayata geçirilecek Tedarik Zinciri Optimizasyonu Projesi sayesinde süreç hatalarını ortadan kaldıran bir sisteme geçilmesi amaçlanıyor. Proje ile tedarik, planlama, çizelgeleme, üretim süreci ve dağıtım ağı gibi kritik öneme sahip süreçleri, müşterilere daha yüksek seviyelerde ve daha düşük maliyetle sunmayı ve bu sayede verimsizlik, manuel çalışma ve olası hataların ortadan kaldırılmasını hedefleniyor. Tedarik Zinciri Optimizasyonu Projesi ile şeffaflık ve iş birliği artırılırken, süreçlerin tahmin odaklı bir modelden talep odaklı bir modele dönüştürülmesini planlanıyor.

 

Hedefimiz Karlılığa Katkı

 

Tedarik Zinciri Optimizasyon yazılımında Yapay Zekâ, Çözücü (Solver) algoritmaları kullanılıyor. Hazırlıklarına 2020 yılının Şubat ayında başlanan projenin 2023 Haziran'da tamamlanması hedefleniyor. Tedarik Zinciri Optimizasyonu ile tedarik ve talep uçtan uca entegre şekilde dengelenirken, hem talepte hem de üretimde senaryolarla çalışma ve stratejik kararlara destek sağlanması, dinamik malzeme alokasyonu ile esnekliğin artırılması gibi ana etmenler algoritmalarla ve solver desteği ile gerçekleştirilecek. Yatırım tutarının 3.5 milyon dolar olduğu projenin hem direkt karlılık etkisi yaratarak hem de stok yönetimine getirdiği iyileştirmelerle, en geç 1.5 yılda yatırımı amorti etmesi bekleniyor.

 

“Tedarik Zinciri Optimizasyonu Projesi" 10 kişilik bir ekiple yürütülüyor. Satın alınacak hammaddenin geometrik ve kimyasal özelliklerine karar verilmesinden itibaren üretimdeki kombinasyonlara ve sıralamalara kadar yazılım desteği ile hurda ve atık üretiminde azalma bekleniyor.  Hurda ve atık maliyetlerini düşürürken taşımadan kaynaklı kirliliği de önleyecek projenin bir sonraki fazında, optimizasyon istenilen seviyeye ulaştığında, makine-yazılım entegrasyonunun da sağlanması hedefleniyor. Bu sayede makinelerin, üretim planı ile direkt entegre olması ve birbirleriyle haberleşerek hataları azaltılması amaçlanıyor. Üretim çıktılarını ve fire miktarlarını ürün miksine göre belirleme ve iyileştirmede AI ML imkanlarını kullanarak gelecekte tamamen entegre bir sistemin kurulmasına imkân sağlanması planlanıyor.